Inschrijven Nieuwsbrief

Gemeente Ede

Verbindt ondernemers in Ede - van online magazine tot netwerkplatform

Samenwerking

2020 - heden

Diensten
  • Strategie & advies
  • Design
  • Marketing
Betrokken personen

Gemeente Ede heeft een levendig bedrijfsleven, met soms verrassende ondernemers die met plezier en passie werken. Veel van deze bedrijven zitten hier al jaren en ieder draagt op zijn eigen manier bij aan de lokale en regionale economie. Gemeente Ede koestert dit bedrijfsleven en hoopt ook dat ondernemers door elkaar geïnspireerd worden

Ondernemers verbinden

In 2018 heeft gemeente Ede het Ondernemersmagazine gelanceerd. Dit online magazine is voor en door ondernemers uit gemeente Ede. Geïnitieerd vanuit de sector Economie en bedoeld om ondernemers te inspireren, kennis te delen én regionale samenwerking te bevorderen. Het abonnement is gratis.

Sinds vorig jaar ligt de productie van dit magazine in onze handen. We zijn direct gestart met werken aan een geheel nieuw en interactief netwerkplatform voor ondernemers, met het magazine als basis. Met als doel de interactie en binding van gemeente Ede met de (regionale) ondernemers te vergroten én dat van de ondernemers onderling. Met andere woorden: het Ondernemersmagazine en alle bijbehorende middelen stevig verankeren in het bedrijfsleven. En met succes! De benchmark is geplaatst in het voorjaar van 2019, het moment dat wij de productie van het magazine overnamen. Sindsdien is de interactie verdubbeld en het aantal abonnees met 15% gestegen.

Méér dan een magazine

Multi-mediale aanpak

Het Ondernemersmagazine wordt via de mail verspreid aan een mailingbestand van zo’n 1100 regionale ondernemers. Naast deze bestaande vorm van e-mailmarketing hebben wij gemeente Ede geadviseerd een multi-mediale aanpak door te voeren, in middelen en kanalen:

Online

  • Speciaal informatief en interactief gedeelte op website gemeente Ede
  • Socials: op de bestaande kanalen van Gemeente Ede posten we vanuit een strategisch contentkalender de bijbehorende berichten in een herkenbaar huisstijl template
  • We maken gebruik van een dedicated @ondernemeninEde Instagram account – in huisstijl en met gebruik van het huisstijl template
  • Op deze kanalen wordt nadrukkelijk de interactie gezocht door middel van open vragen en polls, het taggen van ondernemers en het doen van prikkelende stellingen. De input vanuit deze interactie gebruiken we vervolgens weer in het magazine om zo de samenhang optimaal vorm te geven. In het magazine zelf hebben we interactie en call-to-action gebracht door het toevoegen van mogelijkheden om direct contact te leggen met de geïnterviewde ondernemers, te reageren of de content te delen op social media

 

Kennisdeling

Inhoudelijk gaat het niet alleen om interviews en reportages van regionale ondernemers, maar juist ook om het delen van kennis. Denk hierbij aan infographics over -heel actueel- regelingen en steunpakketten, informatie over online netwerkbijeenkomsten, gratis webinars en podcasts en eenvoudige toegang tot de juiste contactpersonen. Zodra de corona maatregelen het toelaten om ook fysieke bijeenkomsten te gaan organiseren, zullen we deze kennisdeling gaan uitbreiden met speciale netwerk events. Voor dit kwartaal staat tevens een enquête onder de doelgroep op het programma, om zo nog beter in te kunnen spelen op behoeftes en wensen.

Het magazine

Inhoud, usability & design

Wij verzorgen vanuit eigen huis de interviews, uitwerking, fotografie, video en het design. Hierdoor zijn de lijnen kort en blijft de visie van het magazine gewaarborgd. Vanaf de eerste editie van onze hand hebben we gebruiksvriendelijkheid en interactie aangepast en nieuwe rubrieken toegevoegd. Hiermee is het magazine een stuk toegankelijker en interactiever gemaakt. Zo hebben we onder andere de rubriek “aan tafel met..” geïntroduceerd. Dit duo interview is met twee ondernemers uit compleet verschillende branches die een onverwachte gemeenschappelijke deler met elkaar hebben. Van ondernemen met impact tot een verhuizing, herpositionering of het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; door een dergelijk onderwerp van verschillende kanten te belichten ontstaat er een betekenisvol gesprek. Wat tevens weer inspiratie en lessen voor collega-ondernemers in zich heeft. Door op iedere pagina een call-to-action toe te voegen, bijvoorbeeld in de vorm van een laagdrempelige contact-optie of het delen op de socials, betrekken we alle mogelijke manieren van communicatie en interactie.

 

Planning, evaluatie en optimalisatie

Het maken van een Ondernemersmagazine vraagt om een nauwe samenwerking tussen gemeente Ede en ons als bureau. Korte lijnen en vertrouwen spelen hierin een belangrijke rol. De samenwerking kenmerkt zich door een strakke planning, goede afstemming én meetbare resultaten. Direct bij de eerste brainstorm over content voor het nieuwe magazine, treedt projectmanagement in werking. Naast het organiseren en uitwerken van de interviews, het beeldmateriaal en de infographics werken we aan de strategische contentkalender voor op de socials en de overige communicatiekanalen van de gemeente. Na ieder magazine volgt een evaluatie. Aan de hand van de statistieken bepalen we optimalisatiepunten voor de volgende editie en de bijbehorende communicatie. Hierbij nemen we alle kanalen en hun effectiviteit mee. Zoals het aantal likes en interactie op een social media post, de lezerstatistieken van de mailcampagne waarmee het magazine wordt verzonden en uiteraard de statistieken van het magazine zelf.

Samenwerken is samen wérken

Onze gemeenschappelijke deler met gemeente Ede is duurzaam en verantwoord ondernemen. Hierin zit ook een milieucomponent. Zo hebben wij met elkaar afgesproken dat wij – met uitzondering van de corona-periode- alle bezoeken richting interviews met onze elektrische auto afleggen.

Onze eigen pay-off is “toekomst creëer je samen”, deze samenwerking met gemeente Ede is daar in alle opzichten een perfect voorbeeld van!

Groeien = bloeien

Een magazine kan niet zonder abonnees. Inmiddels telt de distributielijst ruim 1100 abonnees. Het werkelijke bereik is veel hoger, doordat het magazine ook op alle kanalen van gemeente Ede (o.a. social media) en de deelnemende bedrijven wordt gedeeld.  Voor het komende jaar willen wij het ledenaantal gaan verhogen door een uitgekiend publiciteitsplan. Met zoveel inspirerende verhalen bij ons om de hoek, moet dat zeker gaan lukken!

Strategie & advies. Design. Development. Marketing.