Zorggroep Sirjon

Een verbindende merkidentiteit

De klant

Zorggroep Sirjon, Siloah, Elim en Maranatha ondersteunen mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd. Met ruim 1.100 medewerkers binnen de vier organisaties door heel Nederland is Zorggroep Sirjon één van de grootste reformatorische zorgaanbieders in Nederland.

De vraag

Zorggroep Sirjon wil meer verbinding en eenheid tussen de zorggroep en de verschillende werkmaatschappijen. Er werd vanuit verschillende organisaties -met ieder hun eigen huisstijl- gecommuniceerd en zowel Zorggroep Sirjon als Stichting SVRO, de stichting waaronder Elim en Maranatha vallen, hebben weinig tot geen naamsbekendheid.

Kortom: de samenhang en herkenbaarheid was ver te zoeken. Daarom kregen wij de opdracht om de merkarchitectuur onder de loep te nemen en een volledig nieuwe positionering neer te zetten.

De oplossing

Vanuit daar hebben we een nieuwe huisstijl met logo’s ontwikkeld voor Sirjon, Siloah, Elim en Maranatha. Deze hebben we vertaald in nieuwe, tijdelijke websites in huisstijl en vele andere middelen. Een uitdagend traject, maar met succes!

Aangescherpte merkarchitectuur

Een van de belangrijkste eerste keuzes was die van de merkarchitectuur. SVRO, Stichting Voor Reformatorische Ouderenzorg, is de stichting die boven Elim en Maranatha hangt. Tot voorheen werd er vanuit SVRO gecommuniceerd, terwijl men vaak niet wist wie of wat SVRO was. Dit in tegenstelling tot de locaties Elim en Maranatha zelf, die een sterke lokale verankering en daarmee naamsbekendheid hebben. Daarom is besloten om SVRO in de communicatie te laten vervallen en rechtstreeks te communiceren vanuit Elim en Maranatha, als eigen ‘merken’ onder de Zorggroep Sirjon. Een belangrijke basis als uitgangspunt voor het verdere traject.

 

Identiteit als basis

Vanuit verschillende sessies met het kernteam, de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is de organisatie-identiteit onder de loep genomen: wie is Sirjon ten diepste en welke kernwaarden vormen de basis? Een nieuwe missie, (bedrijfs)visie en kernwaarden zijn vastgesteld.

Vanuit hier konden we verder met het ontwikkelen van een onderscheidende en passende positionering. Hiervoor zijn niet alleen sessies gebruikt, maar hebben we ook grondig deskresearch gedaan naar concurrentie en doelgroep. Met als resultaat: een nieuwe positionering die past bij de identiteit en doelgroep en die onderscheidend is in de markt.

"Delen door liefde"

In de nieuwe positionering benadrukken we dat het bij Zorggroep Sirjon veel verder gaat dan zorg alleen. Cliënten krijgen aandachtliefde en respect. Dit vanuit de overtuiging dat het een Bijbelse opdracht is om je naaste lief te hebben, maar ook omdat dit ervaren wordt vanuit het hart. Medewerkers van Zorggroep Sirjon geloven en zien dat elk mensenleven kostbaar is.

Zorg met perspectief

Sirjon biedt cliënten zorg met perspectief. Zij willen leren van hen en ook zichzelf laten kennen. Ze geven én ontvangen. Vanuit die gelijkwaardigheid en liefde delen ze het leven met elkaar. Met deze kern als basis hebben we de pay-off “Delen door liefde” bepaald.

Medewerkers willen leren van cliënten en ook zichzelf laten kennen. Ze geven én ontvangen.

Nieuwe visuele identiteit

‘Delen door liefde’ is ook vertaald in nieuwe logo’s. Het nieuwe logo van Sirjon symboliseert de drie organisaties binnen de zorggroep: Siloah, Elim en Maranatha. De logo’s van Siloah, Elim en Maranatha afzonderlijk staan symbool voor de cliënt, medewerker en familielid/verzorger die elkaar omarmen en in verbinding staan met elkaar: het delen.

Verder hebben we bewust gekozen voor een modern woordmerk, met ronde vormen: een combinatie die zowel de zakelijkheid als het liefdevolle en menselijke aspect communiceren. De warme kleuren van de logo’s geven enerzijds verbinding tussen de organisaties, maar sluiten ook aan bij het warme, menselijke gevoel.

Doorvertaling in middelen

De nieuwe huisstijl mochten we doorvertalen in zowel veel huisstijldragers als nieuwe middelen. Zo hebben we o.a. vier tijdelijke websites voor SirjonSiloahElim en Maranatha in een nieuw jasje gestoken, visitekaartjes ontworpen en een brochure van de volledig nieuwe stijl voorzien. Bekijk hieronder de identiteitsvideo die we in samenwerking met RedRum gemaakt hebben.

Lanceringsevent

De lanceringsdag was hét moment om de nieuwe positionering bekend te maken, zowel binnen de organisatie als aan de buitenwereld. Vanuit De Indruk hebben we de nieuwe positionering met huisstijl en middelen gepresenteerd aan alle medewerkers van het Dienstencentrum van Sirjon, in Ridderkerk.

De presentatieruimte was feestelijk versierd met slingers en ballonnen en daarbij zijn er op alle locaties van Siloah, Elim en Maranatha feestelijke petit-fours bezorgd, bedrukt met het nieuwe logo. Als klap op de vuurpijl hebben we een video ontwikkeld die op alle locaties vertoond werd, waarin het nieuwe verhaal in één minuut verteld en weergegeven wordt.

Toelichting video

De video is gemaakt samen met cliënten van zowel de gehandicapten- als ouderenzorg. Samen met hun begeleiders, vrijwilligers en medewerkers vertellen zij in één minuut het verhaal van Zorggroep Sirjon: “Delen door liefde”.

Strategisch partner

Het traject stopte niet na het vaststellen van een nieuwe positionering. Sterker nog: nog steeds zijn we hard bezig met de doorontwikkeling van de stappen die we hebben gezet. Zo hebben we de tijdelijke websites ontwikkeld, maar zullen we het komende jaar strategisch mee gaan denken in de ontwikkeling van vier professionele nieuwe websites.

Daarnaast houden we ons bezig met de ontwikkeling van verschillende plannen op het gebied van communicatie, arbeidsmarktcommunicatie, fondsenwerving en adviseren. Verder adviseren én ondersteunen we bij de uitvoering hiervan.