Inschrijven Nieuwsbrief

IW4 & HetWerktNu

Imagoverbetering vs. naamsbekendheid

Samenwerking

2020 - heden

Diensten
  • Strategie & advies
  • Design
Betrokken personen

IW4 & HetWerktNu

Passend en duurzaam werk voor iedereen

IW4 is het sociale werkbedrijf van de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. HetWerktNu is een initiatief van IW4 en richt zich op ondernemers in de regio, die invulling willen geven aan MVO door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden. De missie van beide organisaties? “Het benutten van talent, zodat iedereen naar vermogen meedoet.”

De opdracht: imagoverbetering vs. naamsbekendheid

IW4 bestaat al lang en heeft veel naamsbekendheid opgebouwd, maar het imago is wat stoffig. HetWerktNu daarentegen, bestaat pas een aantal jaar en heeft daarom minder naamsbekendheid, maar wel een goed imago. Onze samenwerkingspartner BTTR had aanvankelijk de opdracht gekregen om een website te ontwikkelen voor IW4 en HetWerktNu. BTTR schakelde onze expertise in om de positionering en huisstijl van beide merken aan te pakken, zodat ze aansluiten bij de doelstellingen: een beter imago voor IW4 en meer naamsbekendheid voor HetWerktNu. Een fijne samenwerking met BTTR, dat leidde tot een mooi resultaat.

Eigen strategie

Vanwege de verschillende imago’s van IW4 en HetWerktNu hebben we vooraf geadviseerd om de merken los van elkaar te positioneren. Omdat HetWerktNu wel op de naamsbekendheid van IW4 mee kan liften, adviseerden we tegelijk wel een bepaalde mate van verbinding. Meebewegend met het verloop van de imagoverandering en naamsbekendheid wordt er de komende jaren meer verbinding gezocht in stijl en uitingen tussen de twee merken, zodat uiteindelijk de twee krachten meer gebundeld kunnen worden. Vanuit dit advies werd de uiteindelijke opdracht: beide merken moeten een eigen gezicht krijgen, maar wel in verbinding met elkaar. Voor IW4 werd de hoofdvraag:

“Hoe moet IW4 gepositioneerd worden om verfrissend en vernieuwend naar buiten te kunnen treden, zodat het huidige imago kan veranderen?”

IW4: "Aan het werk!"

Medewerkers met talent

 

In vier online sessies hebben we samen met de directeur, de communicatieadviseur en verschillende managers de organisatie-identiteit, doelgroep en concurrentie van IW4 in beeld gebracht en zijn de kernwaarden opgesteld. Vanuit deze stappen zijn we aan de slag gegaan met het uitwerken van de positionering.

IW4 is een sociaal werkbedrijf. Mensen staan centraal en er wordt elke dag met volle passie en inzet gewerkt door de medewerkers. Echter is het beeld wat veel mensen hebben bij ‘sociaal werkbedrijf’ dat het een soort dagbesteding is. En juist van dit imago wil IW4 af. De medewerkers zijn namelijk gedreven en leveren producten en diensten met kwaliteit, waar opdrachtgevers echt iets aan hebben. En juist het talent en de inzet die deze medewerkers hebben benadrukken we daarom in de nieuwe positionering, met als pay-off: “Aan het werk”.

De medewerkers van IW4 zijn mensen met talent en gaan gemotiveerd aan de slag om producten met kwaliteit te leveren.

 

Nieuwe huisstijl met krachtige moderne fotografie

IW4

 

Nadat de positionering is vastgesteld, hebben we een doorvertaling gemaakt naar de huisstijl. Het uitgangspunt? De medewerker staat centraal en wordt krachtig en volwaardig neergezet. Het gaat om medewerkers met talent die met volle inzet goede resultaten boeken. Dit staat haaks op het huidige imago, waarin IW4 als een een dagbesteding voor mensen met een beperking wordt gezien. Met eigentijdse, opvallende neon fotografie hebben we IW4 een onderscheidende uitstraling gegeven, waarbij de medewerker krachtig en stoer naar voren wordt gebracht.

Naast onderscheidende fotografie hebben we twee steunkleuren toegevoegd aan oranje: paars en blauw. Ook dit draagt bij aan een moderne uitstraling en geeft IW4 letterlijk ‘meer kleur’.

 

 

HetWerktNu: "Samen verder"

Brug tussen werkgever en werknemer

Ook voor HetWerktNu hebben we de stappen gevolgd om tot een nieuwe positionering en huisstijl te komen, maar met een ander doel. Voor HetWerktNu werd de hoofdvraag: “Hoe moet HetWerktNu gepositioneerd worden om dit als merk nog sterker en duidelijker in de markt te zetten?”

In dit traject hebben we dezelfde stappen gevolgd als bij IW4, maar met een eigen verhaal als resultaat. HetWerktNu heeft als belangrijke pijler ‘arbeidsbemiddeling’, waarbij de juiste match wordt gezocht tussen werkgevers en werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Steeds meer ondernemers maken hier gebruik van, omdat dit bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het onderscheidend vermogen van HetWerktNu is alleen dat zij verder gaan dat dat alleen; ze zetten zich neer als partner voor het bedrijfsleven. Er komt namelijk behoorlijk wat kijken bij dit proces en iedere ondernemer heeft eigen behoeftes. HetWerktNu biedt maatwerk begeleiding, heeft nauw contact met ondernemers en gaat een stapje verder om samen met ondernemers een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Dit benadrukken we dan ook in de nieuwe positionering, met als pay-off: “Samen verder”.

Het eindigt niet bij een succesvolle match, maar het gaat verder. Door samen op te trekken met HetWerktNu draag je als ondernemer bij aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. HetWerktNu creëert hiermee kansen voor werkgevers én werknemers. Iedereen werk, iedereen winst!

 

Huisstijl met verbinding én eigenheid

HetWerktNu

Bij HetWerktNu was het vooral belangrijk dat we het samen-gevoel en partnerschap lieten terugkomen in de uitingen. Daarom is er in de fotografie voor gekozen om de werknemer en werkgever altijd samen op de foto te zetten.

Nieuwe kleuren

HetWerktNu had als hoofdkleur rood. Omdat rood een wat agressieve kleur is, dit niet past bij de positionering én geen verbinding heeft met IW4, hebben we geadviseerd om te gaan werken met paars als hoofdkleur. Ook hier hebben we twee steunkleuren aan toegevoegd: rood en oranje. Hiermee heeft HetWerktNu een eigen, passende stijl, waar wel enige verbinding met IW4 is. Door die verbinding in kleur kan IW4 er enigszins in herkend worden, zonder dat het eigenheid verliest. Zo kan HetWerktNu haar goede eigen imago behouden én verder bouwen aan naamsbekendheid.

 

Communicatiestrategie

IW4 en HetWerktNu: individueel, maar ook verbonden. In de komende jaren gaat IW4 aan de slag met het verbeteren van het imago, terwijl HetWerktNu bouwt aan naamsbekendheid. Door jaarlijks te peilen wat de status is, kan er stap voor stap toegewerkt worden naar meer verbinding tussen beide merken.

Dit vereist jarenlang investeren, met nog veel stappen te gaan.

Kortom: aan het werk!

Strategie & advies. Design. Development. Marketing.